เครืองกรองน้ำ
  สินค้าพิเศษ   :   Page    1  l  2  l  3
 
  
  Description


FRP Tank
  Brand Htcoma
  Material PE Liner with Fiber
  Feature 2.5" Top opening and
  Rubber Base
  Pressure 10 Bar
  Color Natural color
  Size 724,  835,  844,  948,
  1,035, 1,054, 1,252, 1,354
 
  Accessories

Top and Bottom Stainner
complete with UPVC 3/4"
Riser Tube
   
   << Back 

2010 Copyright , River A.V.
All rights reserved.