ไส้กรองอากาศ
  ไส้กรองอากาศ   :   Page    1  l  2 
 
  Description

Dust Collector
  Model DC
  Material
Polyester Felt, PP, Nomex and etc.
  Size As per request
  O-ring
Snap Ring and Ultrasonic Welding
Dust Collector
  
  Description

Anode Bag
  Model AB

  Material

Polypropylene and Polyester
  Size As per request
  Feature As per request
Anode Bag
  
  Description

Nylon Fabric
  Model Nylon
  Material Nylon
  Micron 20 to 1,950
  Mesh 4 x 200 / cm.
  Size 1.54 m. x 50 m. or orther
Nylon Fabric
  Description
Paper Filter, Roller Filter Paper
  Brand Soft
  Material Polyester, Nylon,
  Monofilament Filter
  Micron 5 to 750
  Size As per request
  Feature As per request

 

Pater Filter,Rollter Filter Paper

 <<  Back

2010 Copyright , River A.V.
All rights reserved.